Gawing apa pereng ?

Suwe ra diupdate kiye blog jyan, nggo lumayanan pineling karo beabasne dhewek, nyong kemutan …lhah.. apa ya.. basa banyumase “kata”.. lhah keprimen kiye, arep nulis malah bingung dewek. Yakuwe lur kesuwen mranto nang Njakarta dadi enyong klalen karo basane dewek. Yawislah, nganggo aran “tembung” bae.

Dadi critane Nyong agi kemutan tembung “GAWING’ karo “PERENG”. (pengecapan “E” nang tembung pereng kaya ngomong kewan “bebek”. Gawing kuwe sengertiku lemah sing di papras dadi jejeg, maksude kaya tembok, umpamane nang sengkedan, penjelasane keprimen si kiye angel temen jarku seh. Yawis kurang lewihe kaya kuwelah.

Lha nek pereng kuwe lemah miring, kaya gunung. dadi lemah sing wis kang penjuron miring nang ndesaku jenenge “PERENG” kaya kuwe lur. gambare ngemben bae lah, rung duwe. itung itung tilik bloh sing ra ana dayoeh, dadi tiliki dewek bae, wis ya kesuwun… kelilan

Upa Nang Bokong

Kulanuwun..

Jaman Nyong sekolah SD gemiyen, yakuwe nang SD Negeri Tanggeran 1, kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Gemien langka bocah sing nganggo sepatu alias sing akeh pada nyeker, nyong ya semeno uga, seragam ya seanane, seringe ya lungsuran kang kakange. Lagi

Enyong Jamin, Jenengku Triyanto

kluargane enyongJenenge enyong Tiyanto, tapi kancaku nang ndesa akeh sing nyeluk enyong nganggo jeneng cilik atawa paraban yakuwe “Jamin”, jeneng Jamin kuwe sebenere ya ana parabane maning tapi mbuh sapa, soale nang brewis wis di urek-urek diganti jeneng. Sing esih kewaca ya Jamin karo sing keri dewek yakuwe Triyanto. Lagi

%d blogger menyukai ini: