Kayu Tepo Dienyak Ndhengklangi

image

Kayu tepo. Ngeti kayu tepo embok lur. Kayu tepo ya kayu sing wis ra kanggo, paling ngho suluh nek garing. Kayu amoh, gampang tugel, gampang remuk merga kena udan panas bola bali.
Lha deneng dienyak bisa ndhengklangi kang? Ngeti dienyak mbok lur? Udu enyak-enyak merga mangan ingkung segluntung. Dienyak kuwe dipidek, jenenge dipidek ya ngangho sikil. Sikile dhengklang.
Kiye cangkriman lur alias bedekan alias APA MARAH.
Lainnya

Apa Marah

Kulanuwun lur…. Yuh mage gendhu-gendhu rasa nang kene karo nyong kiye. Aja diarani salah posting kiye. Pancen judule kuwe kaya kuwe… Apa marah, udu basa Indonesia, udu pitakonan “apa kesuh?”. Udu, udu kuwe sing dimangsud judul.

image

Apa marah nang kene, mangsude kwe bedekan alias cangkriman. Lha deneng kang? Nyong dewek ora mudeng asal basa kuwe. Apa pancen basa asli Banyumas, apa ngutil basa nasional. Pokoken gemien, dong nyong cilik, nek arep bedekan mesti ngomong “apa marah” seurunge bedekan diomongna. Lainnya

%d blogger menyukai ini: